Sacerdotes

Párroco

Claudio Placencia

Sacerdote

Héctor Mora

Sacerdote

Francisco Roussel

Sacerdote

Sebastien Kubingila